Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Geografi

Naturtillgångar - Järn och koppar

Järnmalm och koppar har under lång tid varit viktiga inkomstkällor för Sverige. Fortfarande utvinns järnmalm i världens största underjordiska gruva i Kiruna. Nuförtiden är det inte så många som arbetar under jord utan mycket sköts från ett kontrollrum där man styr krossar, lastare och malmtåg. Utanför Gällivare finns Europas största koppargruva. Efter sprängning lastas malmen och transporteras till krossar där stenen mals i stora kvarnar. Nu är det inte långt kvar till att den rena kopparen utvinns. LÄROPLAN LGR 11 Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1-3: - Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat. - Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6: - Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern. - Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

  • Produktionsland: Sverige
  • Bolag: MNM
  • Produktionsår: 2010
  • Ämnen: Geografi
  • Målgrupper: Grundskola 4-6
  • Språk: Svenska
  • Speltid: 3 min
  • Artikelnummer: NK-057