Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Geografi

Från naturresurs till produkt – fiskpinnar

Människorna har i alla tider använt sig av naturen för att kunna överleva. Allting i naturen som vi kan använda eller ha nytta av kallas naturresurser. I Sverige har vi flera olika naturresurser. Odlingsmarken, skogen, berggrunden och vattnet är våra viktigaste naturresurser. Syftet med filmserien är att lära sig vilka de vanligaste naturresurserna i Sverige är och hur de används. Dessutom att kunna dra slutsatser om naturresursernas betydelse.

I det här avsnittet upptäcker barnen Noorah, Saga och Arvid att man från naturresursen havet kan få produkten fiskpinnar. Barnen besöker en fiskfabrik för att se hur olika fiskar och skaldjur ser ut. De får då också reda på att det finns rödlistade fiskar som man inte bör köpa. Filmen tar upp de olika hot mot haven som finns och vad vi kan göra för att havet ska vara en bra och frisk naturresurs. Vi får veta att forskare arbetar på att utvinna biogas från råvaran alger. Filmen förklarar också varför kyckling kan smaka fisk.