Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet

Återvinning

Filmen Hållbar utveckling Återvinning - Glasförpackningar är en film som kan användas både i NO-ämnen och SO-ämnen. Den passar bra för grundskolans elever från 8 år. Men även elever på högre stadier kan med fördel ta del av filmen.

I filmen får vi se och höra hur viktigt det är för vår miljö, naturresurser och jordens kretslopp att källsortera avfall. Genom att källsortera kan materialet återvinnas och få nytt liv som till exempel toapapper, biogas eller glasflaskor. Maja och Olle källsorterar och slänger en glasflaska i återvinningskärlet. I filmen får vi sedan följa med Maja och Olle när de följer med glasflaskan och ser var den tar vägen. Först åker de med en insamlingsbil till kommunens avfall- och återvinningsanläggning. Här får de se hur avfallsmaterialet sorteras, packas om och fraktas iväg till olika industrier för att bli till nya produkter. Maja och Olle får följa med en av de stora lastbilarna med släp som varje dag går till Svensk Glasåtervinning med återvunnet glas.

På Svensk Glasåtervinning får Maja och Olle se hur det går till när man rensar bort allt som inte är förpackningsglas. Både maskinellt och manuellt. De får också se hur maskinerna färgsorterar glasskärvorna mycket noggrant. Maja och Olle följer sedan med en av lastbilarna som transporterar färdigsorterat krossglas till Limmareds Glasbruk. På Limmareds Glasbruk får Maja och Olle se hur tillverkningen av nya glasflaskor går till. Hur man blandar nya råvaror med återvunnet glas i tillverkningen. De märker också hur bullrigt och varmt det är på fabriken och hur stressigt det ibland kan vara för de som sköter maskinerna. Efter resan med glasflaskan förstår Maja och Olle ännu mer hur viktigt det är att inte slänga glasförpackningar i de vanliga soporna eller i restavfallet, utan i återvinningen istället.