Inga träffar!

Tyvärr så hittade vi inga filmer som motsvarade din sökning!

UR Samtiden - Stora måldagen 2018 : Vägen till framgång
Psykologi och filosofi

UR Samtiden - Stora måldagen 2018 : Vägen till fra...

Vad är framgång för dig? Den frågan kan generera vitt skilda svar beroende på vem du frågar. Vissa mäter framgång i pengar eller anseende medan andra likställer det med gemenskap eller sinnesro. För föreläsaren och författaren Annika R Malmberg betyder framgång ansträngning. Hon talar om vikten av att definiera vad framgång innebär för dig och berättar också om hur man identifierar och tar till vara på sina styrkor för att utveckla sig själv och...

UR Samtiden - Stora måldagen 2018 : Stressar mål oss sönder och samman?
Psykologi och filosofi

UR Samtiden - Stora måldagen 2018 : Stressar mål o...

De mål vi sätter upp för oss själva kan både sporra oss framåt och göra oss enormt stressade. Hur utfallet blir beror på vilken metod vi använder för att sätta mål, vilken typ av mål vi sätter och hur vi följer upp dem, menar läkaren och psykiatrikern Clas Malmström. Här redogör han för den kognitiva skillnaden på långa och korta mål, och beskriver hur en undvikande, preventiv målsättning kan leda till negativ stress och utmattningssyndrom....

UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid : Alternativa fakta - om kunskapen och dess fiender
Psykologi och filosofi

UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig f...

Åsa Wikforss reder ut fenomenen post-sanning och faktaresistens ur ett filosofiskt och ett psykologiskt perspektiv. Hon förklarar vad det innebär att ha kunskap och varför kunskapen är så värdefull. Hon beskriver också de psykologiska mekanismer som gör att vi i vissa situationer inte förmår ta till oss fakta. Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid : Vad får oss att krascha - och sedan resa oss igen?
Psykologi och filosofi

UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig f...

Läkaren och forskaren Walter Osika berättar om stress och utmattning. Hur påverkas tankeförmågan och den känslomässiga regleringen av brist på återhämtning? Han beskriver riskfaktorer för utmattning och hur ett medvetet förhållningssätt kan förebygga ohälsa. Självkännedom beskrivs som central för andra förmågor som är viktiga, såsom medkänsla, kreativitet och kritiskt tänkande i komplexa högstressmiljöer. Inspelat den 5 december 2017 på Moderna...