Inga träffar!

Tyvärr så hittade vi inga filmer som motsvarade din sökning!

Inga träffar!

Tyvärr så hittade vi inga filmer som motsvarade din sökning!

UR Samtiden - Skolforum 2017 : Empatisk nyfikenhet
Samhällskunskap

UR Samtiden - Skolforum 2017 : Empatisk nyfikenhet

Hur växer olika våldsutövande identiteter fram? Vilken övertygelse har personer med en sådan identitet? Identitet, det egna jaget, uppstår inte av sig själv inifrån individen. Det finns alltid ett sammanhang och ett samhälle omkring. Hur kan vi hantera det? Christer Mattsson är tillförordnad föreståndare för Segerstedtinstitutet och föreläser om vad som är att föredra av empatisk nyfikenhet eller konfrontation. Inspelat på Skolforum,...

UR Samtiden - Skolforum 2017 : Hjärnkunskap för en likvärdig skola
Psykologi och filosofi

UR Samtiden - Skolforum 2017 : Hjärnkunskap för en...

Att få sina elever motiverade, engagerade och fokuserade kan vara en utmaning. Genom att kombinera pedagogik med hjärnforskning kan man hitta nya vägar och se nya möjligheter. Kunskap om kognitiv och affektiv neurovetenskap ger ökad förståelse för inlärningssvårigheter i form av bland annat motivations-, uppmärksamhets- och koncentrationsproblem. Sådan kunskap synliggör också vilka utmaningar elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar...

UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2017 : Nobelpristagarnas sökande efter sanningen
Samhällskunskap

UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2017 : Nobelpris...

Nobel Week Dialogue avslutas traditionsenligt med en paneldiskussion bestående av alla närvarande pristagare. Årets tema är sökandet efter sanningen. Här får vi höra hur pristagarna ser på sanningen och hur de söker efter den. Medverkande: Shirin Ebadi, mottagare av Nobels fredspris 2003, David J Gross, Nobelpristagare i fysik 2004, Michael Levitt, Nobelpristagare i kemi 2013, Joseph E Stiglitz, Ekonomipristagare 2001, och Frank Wilczek,...

UR Samtiden - Stora måldagen 2018 : Stressar mål oss sönder och samman?
Psykologi och filosofi

UR Samtiden - Stora måldagen 2018 : Stressar mål o...

De mål vi sätter upp för oss själva kan både sporra oss framåt och göra oss enormt stressade. Hur utfallet blir beror på vilken metod vi använder för att sätta mål, vilken typ av mål vi sätter och hur vi följer upp dem, menar läkaren och psykiatrikern Clas Malmström. Här redogör han för den kognitiva skillnaden på långa och korta mål, och beskriver hur en undvikande, preventiv målsättning kan leda till negativ stress och utmattningssyndrom....

UR Samtiden - Stora måldagen 2018 : Vägen till framgång
Psykologi och filosofi

UR Samtiden - Stora måldagen 2018 : Vägen till fra...

Vad är framgång för dig? Den frågan kan generera vitt skilda svar beroende på vem du frågar. Vissa mäter framgång i pengar eller anseende medan andra likställer det med gemenskap eller sinnesro. För föreläsaren och författaren Annika R Malmberg betyder framgång ansträngning. Hon talar om vikten av att definiera vad framgång innebär för dig och berättar också om hur man identifierar och tar till vara på sina styrkor för att utveckla sig själv och...