Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Kemi

Vetenskapslådan – hur saker förändras

Filmen berättar om hur trä kan bli till aska vid en brand. Och vad som händer när något brinner explosionsartat! Du får veta hur sand blir till glas. Och hur något som är A kan förvandlas till B för alltid. Sist men inte minst blir du medveten om de kemiska processerna i en middag? 

I filmserien ingår sex olika program. Målet är att:

  • Göra alla lite klokare genom att förklara så att alla kan förstå.
  • Berätta mer om hur ljuset fungerar.
  • Förklara och ge exempel på olika krafter i rörelse.
  • Skildra olika bakterier, både bra och dåliga.
  • Visa hur saker förändras vid olika typer av kemiska reaktioner.
  • Visa vad som händer när yttre faktorer påverkar saker, som att sol påverkar is och sprängmedel påverkar berg.
  • Berätta om växter och bladens fantastiska förmågor.
  • Förklara bland annat ögat, vattnets kretslopp och fotosyntesen på ett sätt som är enkelt att förstå.