Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Fysik

Väder

Vädret påverkar växter, människor och djur vare sig vi vill det eller inte. Men vad är egentligen väder?

I denna film tittar vi närmare på de processer som ger oss vind, nederbörd och åska. Det är ett komplext samspel mellan solen och jorden, och det ger oss det klimat som är så unikt för vår planet – ett klimat som kan hysa liv. När vi undersöker vädret och vindens krafter tar vi hjälp av meteorologiska mätverktyg och observationstekniker. På så sätt kan vi inte bara avgöra vilket väder vi har idag, utan också hur vädret kommer att vara imorgon. Vi kan också lära oss att förstå de mekanismer som ligger bakom de mer spektakulära väderfenomen som finns på jorden.

Ingår i den populära serien med Professor Lunatus.

Filmen är indelad i 5 olika avsnitt, som kan användas separat i undervisningen. Avsnitten finns även relaterade som separata filmer.

  1. Väder under årstiderna, 6:33 min
  2. Att observera väder, 7:13 min
  3. Väderkarta, 5:37 min
  4. Typer av nederbörd, 5:26 min
  5. Extrema och speciella väderfenomen, 5:34 min