Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Moderna Språk

Tourismus – Turism: Tourismus an Nord- und Ostsee / Turism vid Nord- och Östersjön

Del 2 av 4
Tyskland angränsar till två helt olika hav och skillnaderna i natur, väder och klimat beskrivs. Gynnsamma faktorer för turism kan vara många. Och kapitlet delar upp de två havens olika turism utifrån deras olika förutsättningar. Nordsjön med salt hav, vågor och breda stränder och Östersjön med bräckt lugnt vatten och oftast mindre djupa stränder.
Nordsjön – Vadehavet som Unesco utsåg till världsnaturarv 2009 har en specifik natur med sin specifika artrikedom i flora och fauna. Tidvatten är mycket märkbart här med sina 2-3 m mellan ebb och flod och fenomenet beskrivs utförligt utifrån en tidvattenstabell.
Östersjön – Två nationalparker finns längs kustlinjen och Jasmund beskrivs utförligt med dess vackra kritklippor och fågelliv.
Intressekonflikter i kustområdena mellan turism, naturbevarande, vindenergi, fiskenäring finns och man försöker styra det med olika skyddszoner.

Träna tyska på olika nivå med denna film som har textning på två språk och använd den i geografi för arbete om turism och näringsverksamhet.

Nedan omfattande arbetsblad med tillhörande lärarhandledning, bilderna öppnas som pdf:er. (13 sidor)

Arbetsblad för elever till filmen Tourismus  Arbetsblad för lärare till filmen Tourismus