Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi, Hkk, Bi

Proteinskiftet, är du redo?

År 2050 beräknas vi vara 9 miljarder människor. Redan idag har vi en total överkonsumtion på jordens samtliga resurser. Så det blir en utmaning att näringsrikt göda en så stor population i framtiden. Men långtgående idéer och visioner finns på lösningar som ger klimatsmarta proteinkällor.

Elever kan nödgas göra aktiva val och vara del i förändringarna som ska göras för att alla ska få proteinrik mat i framtiden. Här får de inspiration från tre olika projekt: insektsuppfödning, odla tång i haven, odla kött i laborationsmiljö. Alla klimatsmarta på sina sätt. Alla applicerbara till den mat vi är vana vid.

Denna film berör de globala målen 2: Ingen hunger och 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Globala målen 2: Ingen hunger  Globala målen - ikon för mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Globala målen