Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

På tal om 6 – Kärlek och relationer (fakta)

”Kärlek och relationer” (faktafilm) tar upp olika typer av relationer och hur normer och förväntningar påverkar synen på kärleksrelationer. Filmen presenterar olika relationsbildningar på ett likvärdigt sätt och vill bredda synen på kärlek och relationer genom att även beröra vänskapsrelationer och kk-relationer.

En stor del av ungas identitetsskapande sker i skolan. Därför är det viktigt att diskutera och synliggöra normer och att kunna använda ett normkritiskt perspektiv.Men vad är en norm? Och hur kan vi utmana normer som är begränsandeoch hämmande?

Kan ämnesintegreras i:

Ämne:
GR: Samhällskunskap, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Religionskunskap, Biologi 
GY: Religionskunskap, Naturkunskap 1a1