Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Teknik, Kemi

Materialet – Svavel

Avsnittet Svavel ingår i filmserien Materialet som är till god hjälp i arbetet att nå mål inom NO, teknik, kemi och fysik. Serien rekommenderas för mellanstadiet samt högstadiet. Hur har människor använt och utvecklat olika material genom historien? Hur förädlas materialen och hur källsorteras de?

Grundämnet svavel ansågs inte vara farligt förr. Det användes utvärtes och invärtes för att bota olika sjukdomar och det användes i tändstickor. I städer i dag förgiftas ofta luften av svaveldioxid, som är en gas. Svavel frigörs när vi skär lök och kan finnas målarfärg, insektsspray och mediciner. Många skogar i Europa är skadade av svaveldioxid från fabriker utsläpp. Luftfilter behöver installeras och nya, giftfria material behöver utvecklas.

Inom EU går man redan över till svavelfria bränslen. Det gäller både bilförare och fabriker. Om vi vill ha en ren värld så måste alla hjälpa till.