Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi, Fysik

Jorden – en planet i solsystemet – Jordens utseende och uppbyggnad

Del 2 av 4
Jorden bjuder på många olika klimat, och därmed också en stor artrikedom och variation. Jordens yttersta lager, alltså den delen av jorden som vi lever i och kan se, kan delas in i fyra olika delar. Delarna kallas för atmosfären, hydrosfären, litosfären och biosfären, eller mer förenklat luft, vatten, jord och liv.