Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Historia

I sköldarnas tid

Om bronsåldern och ett guldglänsande gudaoffer.

En bonde på Kålland i Västergötland gjorde ett unikt fynd när han var ute med traktorn och plöjde våren 1985. I åkerjorden kom det fram underliga metalldelar. Det visade sig vara rester av 18 praktsköldar från bronsåldern. De hade offrats där på platsen för 3000 år sedan, då åkern ännu en grund vik av Vänern.

Arkeologer grävde fram sköldarnas sköra rester och kunde med stort tålamod pussla ihop dem. Sköldarna var millimetertunna och hade inte kunnat användas i strid utan snarare vid uppvisningar och som dekoration. Kanske föreställde de solskivor ? Under bronsåldern var ju solkulten utbredd. Eller kanske var det en labyrint man återgav i deras mönster? Metallen sköldarna gjordes av var mycket värdefull då den importerades från kontinenten men det enastående hantverket har troligen utförts Västergötland. 

Det var inte så ovanligt för tusentals år sedan att man offrade i våtmarker och vattendrag (och än idag kastar man pengar ibland i önskebrunn) Men varför offrade man en så dyrbar skatt? Namnet Fröslunda tyder på en kultplats med offer för fruktbarhet.

Filmen är producerad av Maja Hagerman som är historiker, författare och TV-producent.