Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Högskoleutbildning – till vilket pris?

Antalet högskolestudenter har ökat dramatiskt de senaste åren. 2013 var det 13 miljoner registrerade högskolestudenter, 2015 hade antalet ökat till 200 miljoner och om mindre än 15 år framåt i tiden förväntas siffran stiga till 400 miljoner. Universitetsutbildningar har blivit en kraft i välståndsbyggandet samtidigt som finansieringen varierar beroende på var i världen man befinner sig.
1998 infördes universitetsavgifter för första gången i Storbritannien, en avgift som på senare år har höjts markant. Det har lett till att många har tvingats till att skuldsätta sig för att kunna läsa vidare på en högskola. Det finns en tanke om att det ekonomiska värdet ska få en student att bli mer disciplinerad och att en dyr utbildning blir mer eftertraktad. Man talar allt mer om den växande kunskapsmarknaden. I Tyskland har man en helt annan syn på universitet och forskning där man ser den fria tillgången till universiteten som en samhällelig plikt. Världen över prövas nu nya former för hur utbildning ska bedrivas. Men vad händer om våra universitet drivs och fungerar som företag? Hur kan det påverka den framtida forskningen?