Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Svenska

Gutenberg – Boktryckarkonstens födelse

Johann Gutenberg uppfann den snabba, moderna boktryckarkonsten som revolutionerade spridningen av kunskap och idéer. Tidigare kände man inte till mycket om Gutenberg, som när han föddes eller dog. Varken brev eller underskrifter, har återfunnits, men genom ett medeltida rättsprotokoll kan vi följa hans kamp för att få uppfinningen ut på marknaden.

Hans banbrytande tryckpress möjliggjorde att kunskap spreds vilket orsakade en oåterkallelig samhällsförändring. Tack vare tryckerierna kunde klassiska verk på latin och grekiska tryckas och spridas. Det finns också ett nära samband mellan Luthers reformation och de fria bibelöversättningar på folkspråk som spreds över Europa. Gutenberg själv gjorde samtidigt en lönsam affär på att trycka och sälja avlatsbrev som den katolska kyrkan beställde. Gutenbergs tryckpress bidrog starkt till humanismens och renässansens antågande vilket kom att påverka hela vår kultur.