Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi/biologi

Från dinosaur till människa – Människans planet

Seriens två delar gör spännande nedslag på olika platser och tidpunkter i Europas historia och skildrar kontinenten och dess natur och djurliv från karbontid till nutid. Rysligt spännande bilder suggererar fram en förbluffande närvarokänsla.

Del två visar de följande 65 miljoner åren av Europas historia då däggdjuren gjorde entré. Däggdjuren erövrade haven och flockar med växtätande djur spred ut sig på land. För 600 000 år sedan började förhistoriska människor jaga i Europa. Sett ur ett geologiskt perspektiv har människan befolkat jorden bara för några korta ögonblick, men på denna korta tid har vi på ett fundamentalt sätt förändrat planeten. Floder har rätats ut, skogar har rensats och vägar har skurit av djurens naturliga livsmiljöer.