Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Historia

Förstå sammanhanget – Romfördraget

Hur har det vi i dag kallar EU växt fram? Den 25 mars 1957 träffas representanter för Frankrike, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Förbundsrepubliken Tyskland och Italien i det prestigefyllda senatspalatset i Rom. De undertecknar Romfördraget och grundar EEG, Europeiska ekonomiska gemenskapen. Det innebar en gemensam marknad för medlemmarna och en stärkt ekonomi. Redan 1950 hade Frankrike och Tyskland slagit samman sina gruvresurser för att förhindra framtida konflikter. Romfördraget var ytterligare ett steg i Europas återuppbyggnad efter andra världskriget.

På vilket sätt har det europeiska samarbetet förändrats sedan starten?

Förstå sammanhanget är en serie med rappa informativa korta delar om olika 1900-tals händelser. Intressanta arkivbilder och förklarande grafik gör programmen mycket användbara.
Vad kan historiska källor lära oss om människors och gruppers strävan att påverka sina levnadsvillkor? Serien underlättar förståelsen av orsaker och konsekvenser till komplexa skeenden.