Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Biologi

Djurens värld 20 – den röda skogsmyran

Röd skogsmyra kallas även för vanlig skogsmyra eller röd stackmyra, och tillhör gruppen skogsmyror. Det är den mest välkända skogsmyran, och arten är spridd över hela Europa. Även i Sverige är det en av de vanligaste myrarterna. Myrans kraftiga käkar, mandiblerna, kan ge bett som känns. Speciellt om den sprutar ut myrsyra genom bakkroppen samtidigt kan det svida i såret på en människa. Skogsmyrornas samhällen kan bestå av flera olika stackar, där varje stack består av ca 100 000 individer, och där stackarna ingår i system intill varandra. Myrarbetarna bestämmer var stackarna ska ligga, beroende på tillgången till föda och hur stora samhällena är.