Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Biologi

Djurens värld 1 – biet och getingen

Bina tillhör familjen steklar. De lever på att äta nektar och pollen och är väldigt viktiga för blommornas pollinering. Det mesta pollenet används som mat till larverna. Bin kan både leva ensamma eller i ett bisamhälle, beroende på vilken art de tillhör.

Getingar tillhör familjen midjestekel. Det finns omkring 4 000 arter, som till exempel vanlig geting. Getingsamhället består av hanar, honor och arbetare. Svärmningen (parningen) sker under sommaren och efteråt dör hanarna. Året efter, på våren, söker den befruktade honan upp en ny boplats där hon lägger de första äggen. När dessa kläckts till larver matar hon dem tills de utvecklats till arbetare och det är dessa som sen övertar driften av getingsamhället. Då kan honan övergå till att bli samhällets drottning, vilket betyder att hon helt ägnar sig åt att bli matad av särskilda arbetare och lägga ägg.