Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Biologi

Blodets fantastiska egenskaper

Nästan alla religioner och kulturer har tillskrivit blodet närapå magiska krafter. Vad bottnar detta i? Med hjälp av en halvliter av sitt eget blod låter Michael Mosley göra unika försök, med syfte att upptäcka sex förbluffande egenskaper hos blodet.

Filmen är uppdelad i sex avsnitt, som kan användas separat i undervisningen:

  1. Syre. Kan blodet förändras så att det tar upp mer syre? (starttid 00:00; ca 12 min)
  2. Bränsle. Kan vi förändra vårt blod genom att äta annorlunda? (starttid 12:15; ca 08 min)
  3. Flöde. Går det att minska störningarna i vårt blodomlopp? (starttid 20:25; ca 09 min)
  4. Försvar. Kan blodets immunförsvar förebygga faror? (starttid 29:18; ca 06 min)
  5. Läkning. Vilka läkande egenskaper har blodet? (starttid 35:20; ca 08 min)
  6. Föryngring. Vilka föryngrande egenskaper har blodet? (starttid 42:58; ca 08 min)