Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Religion

Att leva med sin tro: Kristendom

Om protestantismen i Sverige. För majoriteten av världens befolkning genomsyrar religion våra liv och styr många av våra handlingar. Religion har varit orsak tilla många krig och övergräpp mot de mänskliga rättigheterna - men samtidigt varit en källa för människor att hämta styrka, tro och hopp ur.

De olika religionerna tar sig olika uttryck, men har även många gemensamma nämnare. Det finns stora likheter i hur folk finner en identitet och gemenskap, glädje, trygghet och självinsikt genom det religiösa engagemanget.