Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film
UR Samhällskunskap

UR Samtiden - Fokus på autism 2022 : Inkluderande design för autismspektrumstörning

Kristi Gaines forskar om på vilket sätt design kan göra vår närmiljö bättre anpassad för grupper med många olika behov. Det handlar bland annat om att utforma lärmiljöer och andra utrymmen för individer med sensorisk känslighet och utvecklingsstörningar. Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 6 april 2022 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: KIND, ett kompetenscentrum kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid Karolinska institutet.