Vänligen logga in för att se på film
Samhällskunskap

Dövas historia genom tiderna : Rasbiologi

Rasbiologi var ett akademiskt ämne som studerade människoraser. Idag betraktas rasbiologi som en lära utan vetenskaplig grund. Hur har rasbiologin påverkat synen på döva, som en grupp med funktionsnedsättning?