Vänligen logga in för att se på film
Teckenspråk

Dövas historia genom tiderna : Oralismen

Oralismen har dominerat en stor del av dövas liv och skolundervisning genom historien. En stor händelse var Milanokongressen år 1880, starten på en mörk historia för många döva.