2020-05-12

Läs en bok och se filmen

Vi har sammanställt teman om "Bok och film" och "Spelfilmer med handledningar" för att du ska hitta användbart material till din undervisning, se nedan.

Harry Potter

Två temasidor om bok och film samt en lista med filmatiseringar

I båda våra spelfilmstjänster på Film och Skola finns många spelfilmer med litterär förlaga - dessa har vi samlat i en förteckning och på våra temasidor om bok och film.

Tjänsten Spelfilm
Här finns en bra alfabetisk och genreindelad förteckning över filmatiseringar! Många av filmerna har handledningar.

Tjänsten Spelfilm plus
Här finns  Tema: Bok och film - för yngre och Tema: Bok och film - för äldre.
Många av filmerna har handledningar till hjälp i undervisningen, handledningarna ser du på respektive film när du är inloggad.