2020-03-17

Arbeta med utbildningsfilm på distans

Nu kan du som abonnerar på våra Utbildningsfilmer ge eleverna möjlighet att se film hemifrån med elevinloggning! Det innebär att du kan ge varierad distansundervisning och komplettera läsning med andra stimuli.

Elevkonto Film och Skola

På grund av rådande situation med covid-19 vill vi hjälpa dig och dina elever att studera på distans. Därför kan du som abonnerar på våra utbildningsfilmer erbjuda dina elever elevkonto med våra utbildningsfilmer samt UR under vårterminen. Det innebär att eleverna kan se och arbeta med utbildningsfilmerna hemifrån.

Skapa elevkonto: 

  • Kontakta oss eller din skolledning för att få din skolas avtalsnummer för elevkonto (inte detsamma som skolans avtalsnummer till Film och Skola)
  • OBS på registreringssidan ska eleven skriva sex nollor (000000) i fältet telefonnummer.
  • Scrolla ned på registreringssidan och fyll i uppgifterna. 
  • Acceptera i rutan och tryck på registrera
  • Nu skickas ett mejl med lösenord till mejladressen. (Kan komma som skräppost).
  • I mejlet följer du instruktionerna för att byta lösenord till något som du kommer ihåg.

Nu har du tillgång till utbildningsfilmerna!

Kontakta oss på info@filmochskola.se eller skolans kontaktperson för hjälp och frågor.