2020-09-30

Elevkonto

Teckna elevkonto för våra Utbildningsfilmer och Spelfilm plus och få möjlighet att använda en stor bredd av film vid flera tillfällen. Varför inte ge en film i läxa som förberedelse till nästa lektion? Liten extra kostnad - stor vinst!

Elevkonto Film och Skola

Elevkonton kan underlätta din planering och undervisning, vare sig undervisningen sker i skolan eller på distans. Du kan också be eleverna att se film hemma, själva eller tillsammans med föräldrar. Teckna ett avtal som innehåller både lärar- och elevkonton innan oktober är slut så bjuder vi på kostnaden för elevkonton för 2020.

Viktigt att veta för närvarande finns inte åldersfilter på Film och Skola. Men det är bra att känna till att åldersgränsen inte gäller vid slutna och institutionella visningar. Därför är det av vikt att på ett omsorgsfullt sätt utifrån sitt eget omdöme och egen kännedom om gruppen avgöra om filmen är passande att visa.

Och glöm inte! För att göra det ännu enklare med elevkonton är vi knutna till  Skolfederation och Skolon (fr.o.m 28/10).

Har du frågor eller vill teckna elevkonto mejlar du till info@filmochskola.se
Vill du veta mer om våra förmånliga prisuppgifter fyll i vår prisförfrågan