Tema: Engelsk textning

Film är ett tacksamt verktyg i språkundervisningen. Till exempel bidrar det till stöd i undervisningen när eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga i att förstå talat och skrivet språk. 

Många av filmerna passar också i andra ämnen och sammanhang varför de lämpar sig väl för ämnesövergripande syfte. Exempel på det är serien Earth Savers som kan användas i geografi och biologi. Kortfilmerna Claustrophobia och Mind my Mind i värdegrundsarbete för åk 9 och gymnasiet.

Nedan hittar du urvalet av engelskspråkiga filmer som har textning på engelska och ibland även svensk text. Filmerna nedan ingår i Utbildningsfilm (grön) och Spelfilm Plus (ljusblå). Du kan endast se filmerna från respektive tjänst om de ingår i skolans abonnemang.

Tips - vi har nyligen låtit texta spelfilmerna Captain Fantastic och Fisherman Friends med valbar engelsk text.

Filmerna nedan är ordnade så att du överst i listan ser filmer för lågstadiet varefter svårighetsgraden ökar successivt i filmerna.