Tema: Hållbar utveckling

Jordens resurser är inte oändliga. Vi måste lära oss att använda dem i ett fungerande kretslopp för att nå en hållbar ekologisk utveckling. När man talar om hållbar utveckling ingår även social och ekonomisk och hållbar utveckling. Grundläggande mänskliga behov behöver uppfyllas och ett samhälle behöver vara långsiktigt stabilt.

Begreppet hållbar utveckling definieras vanligen som "en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov". Formuleringen är sprungen från en FN-rapport (Brundtlandrapporten) från 1987. I våra nya läroplaner Lgr 11 och GY 11 finns målen om en  hållbar utveckling med som en röd tråd i de flesta ämnen från slöjd, alla NO-ämnen och SO-ämnen till hem- och konsumentkunskap. Se hur Skolverket formulerar det här.

Inspiration i arbetet med hållbar utveckling
För att klara målen utan att ge upp inför en så stor uppgift behövs inspiration. I dokumentären Imorgon samt i serien Nature Inc visas konkreta alternativa lösningar från projekt om hållbar utveckling runtom i världen. Programmen visar samband mellan ekosystemens ekonomi och den globala marknaden. Miljöförstöring har en prislapp – och den kostar mer än vi tror. Programmen har producerats i med syfte att informera och inspirera kommande generationer. Serien Skräp ger en bra ingång i att närma sig hållbar utveckling med yngre barnBotanisera själv bland förslagen nedan!