Tema: Demokrati och politik

I Sverige är vårt demokratiska styrelseskick grundlagsskyddat. Våra läroplaner genomsyras av syftet att utbilda barn att lära sig att värdera och förvalta vår demokrati för framtiden. I september 2018 var det val till riksdag, kommuner och landsting. Regeringsbildningen blev rekordlång på grund av ett komplicerat parlamentariskt läge.  Demokratiska val är något som idag ses som självklart, men för hundra år sedan hade inte alla i vårt land rösträtt. Friska upp minnet med Sveriges historia - välfärdens tid om 1900-talets viktiga reformer.

Demokrati får aldrig tas för given
De senaste årens auktoritära och populiska tendenser på många håll i världen, visar att det är viktigt att slå vakt om demokratins grundvärden och mänskliga rättigheter. Nedan ser du filmer som anknyter till temat som Expo - kampen för allas lika värde som bland annat beskriver Expos utbildningar för tolerans samt filmen Hotet mot demokratin, som skildrar svenska nazister under andra världskriget och vad som hände med dem sedan.

Brist på demokrati kan få människor att fly. Se avsnitten i serien Internationella händelser om till exempel Migration, FN, Nordkorea, Mellanöstern och IS. I serien Världens händelser berättar flyktingar som i dag bor i Sverige sin personliga berättelse om sin flykt med personliga exempel från Srebrenica 1993, Chile 1973,  Rwanda 1994. Program från 2016 om Syrien och flykten därifrån finns också. 

För yngre rekommenderas Eva Funcks program om skatt, domstolar och polisen.