Icke-våldsaktivism i USA
samhällskunskap/historia

Icke-våldsaktivism i USA

Vad lever kvar från Mahatma Gandhis icke-våldsstrategi från tidigt 1900-tal? I en tillbakablick från medborgarrättsrörelsens tidiga dagar i USA visas hur Martin Luther King tog starkt intryck av Gandhis idéer och framgångsrikt importerade dem till USA. Även om icke- våldsaktivismen blev kritiserad av en del amerikaner, som Malcolm X, nåddes stora framsteg. Med dagens ökande rasistiska spänningar i USA som i Charlottesville 2017, har arvet från...

Framtidssäkrat – om CRISPR-teknik och DNA
biologi/teknik

Framtidssäkrat – om CRISPR-teknik och DNA

När du ska undervisa i genteknik är denna film ett intressant komplement till traditionella läromedel. Filmen tar upp dagens forskning och beskriver CRISPR-tekniken som anses vara århundrandets upptäckt. Forskaren Jennifer Doudna, som gett upphov till denna banbrytande metod, förklarar själv det hon ser i användningsområden och om etiska dilemman som metoden medför. Därefter följer journalistiska stycken om hur vi använder kunskaperna om DNA...

Inga träffar!

Tyvärr så hittade vi inga filmer som motsvarade din sökning!