Inga träffar!

Tyvärr så hittade vi inga filmer som motsvarade din sökning!

Inga träffar!

Tyvärr så hittade vi inga filmer som motsvarade din sökning!

All rätt i världen : Rättvis handel
Ekonomi

All rätt i världen : Rättvis handel

Vad innebär rättvis handel? Enligt de mänskliga rättigheterna har alla rätt till skälig lön för sitt arbete och rätt till vila och fritid. På många håll i världen upprätthålls inte de här rättigheterna. För att kunna tillfredsställa västvärldens krav på billiga produkter tillverkas allt mer av våra varor i fabriker där minimala löner betalas ut för att kunna hålla kostnaderna nere. I många familjer innebär det att även barnen måste arbeta och...

En global värld : En hållbar globalisering?
Ekonomi

En global värld : En hållbar globalisering?

Hur påverkar globaliseringen miljön? Dagens globalisering är baserad på fossila bränslen som olja och kol vilket skapar en växthuseffekt som kan få förödande konsekvenser för planeten. I Indien förorenar exportföretagen grundvattnet och gör böndernas åkrar obrukbara. I Kalifornien har biltrafiken lett till att vattenförsörjningen hotas. Klarar jordklotet av denna utveckling? Finns det en annan globalisering som bygger på hållbara alternativ och...