Hoppa till innehåll

MIK-frågor

Begreppet medie- och informationskunnighet, MIK enligt Statens Medieråd

Medie- och informationskunnighet, MIK, är ett samlingsbegrepp som fångar in en mängd kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som gör oss till medvetna medieanvändare. Digital kompetens, mediekompetens, mediekunnighet, mediekunskap, informationskompetens, IKT, mediemedvetenhet, filmpedagogik, IT-kompetens är alla begrepp som inkluderas i begreppet. MIK handlar om att:

  • förstå mediers roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier

Hitta inspiration och beskrivning om filmer vi stolt lyft inom just MIK-frågor. I varje blad finner du aktuella filmer som tar upp till exempel Steve Bannons värld eller hur det är att leva i ett digitalt samhälle där staten ser allt du gör (The Circle). Klicka in dig på bladen och se vad vi erbjuder. Bildlänken öppnar upp pdf:en i ett nytt fönster.

Alla filmerna finns för dig som har Film och Skola. Har du inte tillgång till vår tjänst går de flesta filmerna att köpa på dvd. 

Tema MIK-frågor: storebror ser dig - pdf Tema MIK-frågor: fakta eller påhitt? - pdf Tema MIK-frågor: vem är avsändare? - pdf Tema MIK-frågor: vem bestämmer vad som berättas? - pdf