Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet historia

Sveriges historia – demokrati och nutid

1921 hölls det första riksdagsvalet där både män och kvinnor fick rösta. Under andra världskriget var Sverige neutralt och efter krigsslutet började uppbyggnaden av det svenska folkhemmet. Sverige började exportera till det krigshärjade Europa. Mellan 1945 - 1980 var den svenska modellen ett begrepp med sociala reformer och fri sjukvård. LÄROPLAN - LGR 11 Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9 -Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900 -Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder. -Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier. -Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri. .-Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid -Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet. -Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  • Produktionsland: Sverige
  • Produktionsår: 2012
  • Ämnen: Historia
  • Målgrupper: Grundskola 7-9
  • Bolag: HamarkFilm
  • Språk: Svenska
  • Speltid: 2 min
  • Artikelnummer: NK-545K7