Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Ekonomi

Pengar - ett historiskt perspektiv

Människan har i alla tider strävat efter att bli rik. Men rikedomen har inte alltid beräknats likadant. Förr kunde rikedomen beskrivas i varor – idag mäts den i valuta.

På gott och ont är pengar nödvändiga. Filmen tar bl.a. upp pengarnas historia, naturahushållning, penninghushållning, myntets historia och pengar i modern tid.