Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

historia/samhällskunskap

Lenin & Gorkij - en revolution blir till

Den ryska revolutionen 1917 blev starten för en ny tid i Ryssland. De nya politiska idéerna som tog form förändrade inte bara Ryssland utan hela världen. I filmen får vi möta två av revolutionens förgrundsfigurer, Maxim Gorkij och Vladimir Illych Lenin.
Dessa två berättare ger oss ett brett perspektiv på hur en av världshistoriens största revolutioner tog form. Genom ett exklusivt arkivmaterial får vi uppleva Gorkijs abrupta oförutsägbarhet och Lenins kalla och skarpsinniga taktik. Filmen visar oss de händelser som skedde mellan februari och oktober 1917. Händelser som förändrade världen.