Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm matematik

Klimatförändringen i siffror 1

0,85 grader, 95 procent och en biljon ton är de tre siffror som behövs för att förklara och kartlägga klimatförändringen, både historiskt såväl som för oss idag och i framtiden. Allt enligt tre matematiker som genom att bearbeta insamlad information finner tydliga mönster. Är klimatförändringen ett faktum eller finns det andra förklaringar till varmare vattentemperaturer och extrema väderförhållanden? Med ny teknik och en algoritm visar forskarna hur man inte bara kan genomföra korrekta mätningar idag, utan även utvinna ny information från äldre tiders mätningar och det ger oss ett säkrare svar. Filmen ger en god bild av klimatförändringen men är också en film om hur man gör olika matematiska beräkningar med tydliga exempel.