Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Historia

Kalla kriget – terrorbalans mellan två supermakter

Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som varade från 1945 till 1991. Det rådde terrorbalans under kalla kriget -  där de två supermakterna hade tillräckliga mängder med kärnvapen för att utplåna varandra. Då blev ett direkt krig meningslöst, eftersom man kunde förgöra varandra. Resultatet blev att fred bibehölls. 

Men maktblocken, stred indirekt mot varandra genom ombud. Man gav t ex gerillarörelser och andra stater ekonomiskt och militärt stöd. Koreakriget är ett exempel där både Sovjetunionen och USA var indirekt involverade. Det kalla kriget var också ett propagandakrig där man strävade efter att leda vetenskaplig forskning eller vinna idrottstävlingar som VM eller OS.