Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm samhällskunskap/historia

Icke-våldsaktivism i USA

Vad lever kvar från Mahatma Gandhis pacifism och icke-våldsstrategi från tidigt 1900-tal? I en tillbakablick från medborgarrättsrörelsens tidiga dagar i USA visas hur Martin Luther King tog starkt intryck av Gandhis idéer och framgångsrikt importerade dem till USA. Även om icke- våldsaktivismen blev kritiserad av en del amerikaner, som Malcolm X, nåddes stora framsteg. Med dagens ökande rasistiska spänningar i USA som i Charlottesville 2017, har arvet från förr aktiverats. Ett strategiskt samarbete med teoretisk och praktisk utbildning i icke-våld utvecklas nu av organisationen Black Lives Matter över hela USA.