Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

ekonomi

Global Ekonomi - Globalt utbyte - Frihandel och protektionism

Frihandel innebär en internationell handel fri från tullar, exportbegränsningar, subventioner och andra handelspolitiska begränsningar som hämmar handeln mellan olika länder. Åsikterna är många, men de vanligaste argumenten för frihandel är att länderna gynnas av att utnyttja sina komparativa fördelar. Det innebär att man importerar de varor som är dyra att producera och producerar det som är lönsamt. De som är mot frihandel menar att jobben försvinner utomlands, där produktionskostnaderna är lägre.
  • Produktionsland: Storbritannien
  • Produktionsår: 2009
  • Språk: Engelska
  • Ålder: 13
  • Speltid: 31 min
  • Artikelnummer: 71501
  • Finns även att beställa som DVD