Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

ekonomi

Global Ekonomi - Globala resurser - Förvaltning och konkurrens

Jorden är full av naturresurser som vi är beroende av för att överleva. En del av dessa är hållbara och i princip outtömliga, till exempel vindens rörelse och solens strålning. Andra som till exempel skog och vatten är förnyelsebara. Sedan finns det resurser som inte är förnyelsebara, bland annat kol, olja, gas, sten och metaller. Människan har redan satt ett djupt avtryck i naturen och många av dess tillgångar är överexploaterade. Hur ska vi kunna bekämpa fattigdom och samtidigt hjälpa u-länderna att utvecklas?
  • Produktionsland: Storbritannien
  • Produktionsår: 2009
  • Språk: Engelska
  • Ålder: 13
  • Speltid: 37 min
  • Artikelnummer: 71521
  • Finns även att beställa som DVD