Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

ekonomi

Global Ekonomi - Ekonomisk utveckling

Att utnyttja sin fulla potential, leva med god hälsa och med en god ekonomi. Det är resultatet av ekonomisk utveckling. Det handlar helt enkelt om en hög levnadsstandard vilket innebär tillgång till rent vatten, utbildning och sjukvård, hög livslängd, låg barnadödlighet och frihet från fattigdom. Det är många olika faktorer som påverkar ett lands ekonomiska utveckling. Det kan exempelvis vara tillgång till naturtillgångar, geografiskt läge och historiska händelser. Det som skiljer så kallade industriländer från utvecklingsländer är att i-länderna redan har en väl utvecklad industri medan u-länderna fortfarande arbetar för att nå dit.
  • Produktionsland: Storbritannien
  • Produktionsår: 2009
  • Språk: Engelska
  • Ålder: 13
  • Speltid: 35 min
  • Artikelnummer: 71511
  • Finns även att beställa som DVD