Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

geografi

Från naturresurs till produkt – glass

Människorna har i alla tider använt sig av naturen för att kunna överleva. Allting i naturen som vi kan använda eller ha nytta av kallas naturresurser. I Sverige har vi flera olika naturresurser. Odlingsmarken, skogen, berggrunden och vattnet är våra viktigaste naturresurser. Syftet med filmserien är att lära sig vilka de vanligaste naturresurserna i Sverige är och hur de används. Dessutom att kunna dra slutsatser om naturresursernas betydelse. I den här filmserien får vi följa processen från naturresurs till färdig produkt. Filmserien består av 5 filmer. Eleonora och Wilma äter glass och undrar hur den är gjord. De tar sig till en stor bondgård där de träffar Lennart som har många kor och ett mejeri. På bondgården får barnen följa vägen från betesmarken via korna, till mjölkningen och in i mejeriet på gården som bland annat tillverkar glass. Filmen tar också upp problemet med att betesmarkerna i Sverige håller på att växa igen och därmed hotar den biologiska mångfalden. Lennart berättar också för barnen att kornas gödsel kan omsättas till biogas och dessutom vara näring i gårdens växthus.