Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet historia

Flickornas och kvinnornas historia - En översikt

Varför har kvinnor så liten plats i historien?
Varför nämns de knappt i historieböckerna?

Våra skolböcker baserar sig på 1800-talets forskning. Dåtidens forskare tolkade historiekällorna genom sitt 1800-talsfilter, och tittade inte efter kvinnors insatser. Det handlar inte om att skriva om historien utan att ställa fler och andra frågor än om krig och kungar. Dick Harrison, professor i historia ger i filmen exempel på kvinnornas insatser genom olika epoker. Filmen går även igenom de olika epokerna och hur kvinnornas inflytande och makt varierade med tiden.

Tidskoder för filmen:

00:00 Inledning
04:28 Vikingatid
06:01 Medeltid
08:52 Vasatid
09:39 Stormaktstiden
11:41 Industrisamhället